V M F

Zakątek Cybisa - informacje

Profbud nada nowe życie osiedlu Zakątek Cybisa. Z końcem lutego, decyzją Sądu, uprawomocnił się układ przewidujący dokończenie inwestycji na warszawskim Ursynowie. W I kwartale 2022 r. do użytkowania oddamy niemal 300 mieszkań.
Inwestycja Zakątek Cybisa realizowana była przez spółkę Włodarzewska S.A., w stosunku do której we wrześniu 2017 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną. Do tego czasu inwestycję wykonano w około 50%. W ubiegłym roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy została przedstawiona propozycja układu w ramach postępowania upadłościowego, przewidująca m.in. dokończenie inwestycji przez nowego inwestora. Układ ten zyskał akceptację większości wierzycieli pod koniec 2019 r. W styczniu 2020 r. został zatwierdzony przez Sąd, a w kolejnym miesiącu uprawomocnił się.
Układ przewiduje dokończenie inwestycji przez spółkę z grupy kapitałowej Profbud. Osoby, które dotychczas zawarły umowy dotyczące zakupu mieszkania w Zakątku Cybisa, na mocy układu mogą zdecydować, czy pozostaną właścicielami mieszkania, czy rezygnują z lokalu z gwarancją zwrotu wniesionych środków. Lokale, które dotąd nie zostały zakontraktowane ponownie trafią do sprzedaży.
Planujemy dokończenie osiedla Zakątek Cybisa w ramach całego etapu w I kwartale 2022 r. Zostanie on zrealizowany z zachowaniem najwyższych standardów Profbud – wysokiej jakości inwestycji i rzetelnie prowadzonego procesu budowlanego.
Dołożymy wszelkich starań, aby każdy nabywca lokalu w Zakątku Cybisa czuł się w nim komfortowo.
Adres
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
Telefon
605 606 606
Sekretariat
22 395 79 57
biuro@profbud.info

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Grupa Profbud Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez firmę Grupa Profbud Sp. z o.o. (dalej „Administratora”).
a) iż Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie; b) o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; d) o uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, o uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o danych osobowych, wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO; e) o prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;