V M F

Dane finansowe

2024/05/27   
2023/09/26   
2023/05/26   
2022/09/28   
2022/05/27   
2021/09/29   
2021/05/28   
2020/09/30   
2020/05/29   
2019/10/02   
2019/10/02   
2019/07/22   

Raporty bieżące

2024/01/23   
2023/04/04   
2023/03/17   
2023/01/19   
2022/07/19   
2022/02/15   
2022/01/20   
2021/10/07   
2021/09/28   
2021/09/10   

Raporty okresowe

2024/05/27   
2024/05/27   
2023/09/26   
2023/09/26   
2023/05/26   
2023/05/26   
2022/09/28   
2022/09/28   
2022/05/27   
2022/05/27   
2021/09/30   
2021/09/30   

Strategia podatkowa

Prognoza struktury zobowiązań finansowych Emitenta

Ogłoszenia

Dematerializacja akcji

2020/11/04   
2020/10/19   
2020/09/23   
2020/05/29   
2020/05/29   
  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

O spółce

Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

NIP 7010419230

REGON 147183067

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Wysokość kapitału zakładowego: 514.681,18 zł, wpłacony w całości