V M F

Zasadziliśmy 10 000 m2 Lasu Na Zawsze!

Działania na rzecz ekologii nabierają w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Dotyczy to wielu aspektów życia, od prostych form związanych z segregacją odpadów, oszczędnością wody i energii, po całkowitą zmianę świadomości ekologicznej i potrzebę prowadzenia szerszych działań mających pozytywny wpływ na środowisko. Przykładem tego typu inicjatywy jest akcja „Las Na Zawsze Profbud”, zrealizowana we współpracy z Fundacją Las Na Zawsze. Jej celem było posadzenie hektara lasu. Według badań jeden hektar lasu liściastego produkuje około 700 kg tlenu, który odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu na tlen dla ponad 2 500 osób.

Sadzenie przy udziale Fundacji oraz pracowników firmy Profbud odbyło się 1 kwietnia 2022 roku w miejscowości Podolany w województwie mazowieckim. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz zachęcamy do angażowania się w kolejne zielone inicjatywy.

Polecane mieszkania